עבודת קיץ למסיימי ח' בתשפ"א

תלמידים יקרים,

מצורפת עבודת הקיץ במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.

העבודה לתלמידי הקבצה א': ח'1, ח'2, ח'3, ח'4, ח'6, ח'7: עבודה במתמטיקה לבוגרי ח'א תשפ"א 2021

העבודה לתלמידי ח'5: עבודה במתמטיקה לבוגרי ח'5 תשפ"א 2021

העבודה לתלמידי הקבצה ב': עבודת קיץ לבוגרי כיתה ח'ב תשפ"א 2021

חופשה נעימה,

הגדרות כלליות כניסה למערכת