עידוד הקריאה בחטיבת בן צבי

בחטיבת בן צבי פועלים לעידוד הקריאה

מצעד הספרים חטיבת בן צבי 2019

הגדרות כלליות כניסה למערכת