רשימות ספרים לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים ותלמידים יקרים, מצורפות רשימות הספרים לפי שכבות לשנת הלימודים תשפ"ב. רשימות ספרים שכבת ז' רשימות-ספרים-שכבת-ח רשימות ספרים שכבת ט' בברכה, צוות בית הספר

מידעון של"חלוח חופשות וחגים תש"ף

לוח חופשות וחגים תש"ף

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח הקבצה ב2

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח הקבצה ב2

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח הקבצה ב

עבודת קיץ לבוגרי כיתה ח(ב) תשף 2020

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח מדעית

עבודה במתמטיקה למסיימי ח מדעית

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח הקבצה א

עבודה במתמטיקה לבוגרי חא (ללא ח5) תשף 2020   עבודה במתמטיקה לבוגרי ח5 תשף 2020

עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ז'

עבודת קיץ למסיימי ז תשף

מהו של"ח