הרצאה לתלמידי מצוינות ט'

ב 27.3.24 התקיימה הרצאתו של אופיר שטרגרמן, דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, בנושא רשתות.

ההרצאה עסקה ברקע ובשיטה של ניתוח רשתות, שזו למעשה מתודולוגיה אמפירית לבחינה של קשרים. לדוגמה הסתכלות על תלמידים בכיתה כקודקודים והחברויות ביניהם כקשתות בכדי לזהות את מבנה הכיתה, תלמידים שיכולים לגשר בין קבוצות ותלמידים מרכזיים במובנים אחרים.

שיטה זו מיושמת בתחומים שונים כמו קשרים בין חלבונים, לינקים בין אתרים באינטרנט ועוד.

תודנות לאופיר על הרצאה מרתקת. התלמידים נהנו מאד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת