תעביר את זה הלאה תשפ"ג

הורים יקרים,
הכירו את הצמיד הירוק שמשמעותו, "תעביר את זה הלאה".

מטרת המיזם היא להעלות מודעות לעשיית מעשים טובים למען הזולת וכך ליצור פלטפורמה לעשייה חברתית חיובית, דבר המשקף את ערכי החטיבה שלנו.

היום נחשפו כלל תלמידי החטיבה לפרויקט זה. כל התלמידים קיבלו צמיד ירוק, אחד לעצמם ושני צמידים להעברה, יחד עם דף הסבר על הפרויקט.

אנו תקווה שילדנו ידעו לעשות מעשים טובים למען האחר, ללא תמורה ובלב אוהב.
פשוט לתת 😊

הגדרות כלליות כניסה למערכת