פעילות לקראת פסח בגן תקשורת בעיר

לקראת חג הפסח הגיעו נציגים מכיתות התקשורת ומהכיתות המשלבות בחטיבת בן צבי לגן התקשורת.

התלמידים העבירו פעילות ושיחקו עם ילדי הגן והם התרגשו ושמחו מאד.

ביקור זה הינו חלק מתהליך של שיתוף פעולה בין חטיבת בן צבי לגני התקשורת בעיר. התלמידים המשלבים יישמו את ההכלה והרגישות כלפי האחר וזוכים לעידוד רב בקרב צוות החטיבה.

הביקור היה מהנה מאד והותיר ציפייה לקראת הביקור הבא.

הגדרות כלליות כניסה למערכת