כיתת חינוך מיוחד

בכיתת חינוך מיוחד בחטיבת בן צבי לומדים תלמידים ותלמידות אשר אותרו כמתקשים בלמידה. 

תלמידי הכיתה לומדים בהתאם לתכניות הלימודים הרגילות של שכבת הגיל המקבילה, תוך ביצוע התאמות ושינויים, וכן לומדים נושאים מתחומי ההכנה לחיים בהתאם למאפייני התפקוד שלהם ולצרכיהם.

 
העיקרון המוביל את העשייה בכיתות לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל הוא השתלבות מיטבית של תלמידי הכיתה לחינוך מיוחד בפעילויות הלימודיות והחברתיות של השכבה, באופן פרטני וקבוצתי כאחד, תוך צמצום פערים בתפקוד וברמת ההישגים ביחס לבני גילם הלומדים בשכבה, ותוך מתן מענה לצורכיהם הייחודיים. 

הכיתה פועלת כחלק אורגני של בית הספר, ותלמידי הכיתה שותפים לכל הפעילויות המתקיימות בשכבה ובמסגרת כולה והצוות הרב-מקצועי בכיתה הוא חלק מצוות המורים הבית ספרי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת