ערב יום הזכרון תשפ"ב

ביום זה יצאו נציגי מועצת התלמידים להניח זרים לחללי קריית אונו בבתי העלמין בקריית שאול, חולון וסגולה.

הילדים קראו על החללים והעלו את זכרם.

חוויה משמעותית עבור כולם.

הגדרות כלליות כניסה למערכת