עבודת קיץ למסיימי ז' בתשפ"א

תלמידים יקרים,

מצורפת עבודת הקיץ במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.

העבודה לתלמידי ז'1,ז'2, ז'3, ז'4, ז'6, ז'7: עבודת קיץ למסיימי ז' תשפא

העבודה לתלמידי ז'5: עבודת קיץ למסיימי ז'5 תשפא

הנחיות מפורטות בתוך העבודה. 

חופשה נעימה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת