עבודת קיץ לבוגרי ו' העולים לחטיבה בתשפ"ב

תלמידים יקרים, 

מצורפת עבודת הקיץ במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.

עבודת קיץ לבוגרי כיתות ו' תשפא

הנחיות מפורטות בתוך העבודה.

חופשה נעימה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת