פעולת משצים בחטיבה

פעולת המש״צים ב 27.12 כללה כיצד משלבים תושיה וידע בקשרים כדי להחלץ, למשל, מבור עמוק?

בונים כדור פורח ממה שנמצא בכל תיק מטיילים!

הגדרות כלליות כניסה למערכת