פתיחת שנה חגיגית תשפ"א

חטיבת בן צבי פותחת את תשפ"א בחגיגיות.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת