אודות רדיו בן צבי

קבוצת הרדיו של חטיבת פועלת כשנה בחטיבה ומאז החלה להכשיר תלמידים במערכת הרדיו  במסגרת קורסים קורסים בשכבות השונות.
 
הקבוצה מפיקה פודקאסטים ושידורי רדיו למספר מטרות: 
1. שידורי רדיו להפסקות בית הספר. 
2. פודקאסטים בתחומי העניין השונים של התלמידים. 
3. הקלטות למטרות פדגוגיות : הקלטות של שיעורים ועבודות. 
4. הקלטות לטקסים ולטיולים. 
 
למערכת הרדיו מבנה ארגוני שבראשו מנהל מערכת ובעלי תפקידים האחראיים על ההפקות השונות של התחנה. כמו כן, שותפים הנציגים ברדיו בקורס ההכשרה של רדיו בן צבי על מנת להכשיר שדרנים חדשים מכלל השכבות. 
הגדרות כלליות כניסה למערכת