ביקור מפקחת המחוז ומפקחת בית הספר בחטיבה

היום התארחו בחטיבה הגב׳ רונית זכאי, מפקחת מחוז ת״א והגב׳ שלומית ברק, מפקחת ביה״ס. 

 

ביקרנו בתערוכה, אותה הקמנו בחטיבה לזכרו של יצחק רבין ז״ל, פגשנו בתלמידי הכיתות הקטנות ותלמידים שלמדו במרחב החדש ה״סלון״.

 

בהמשך הציגו תלמידי מועצת התלמידים את עשייתם בחטיבה ותלמידי רדיו בן-צבי קיימו ראיון עם המפקחות. 

 

היה ביקור מאד נעים ולמדנו גם אנחנו הרבה.

הראיון עם מפקחת המחוז ועם מפקחת בית הספר

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת