מפגשי הרצפים בתיכון

תלמידי שכבת ט' החלו היום במפגשי הרצפים עם התיכון.

מנהלת התיכון, הגב' ציפי רוזנבוים והמנהלת הפדגוגית, הגב' אסתר ערבה, הסבירו לתלמידי השכבה את התהליך שהם עומדים לעבור במעבר לתיכון.
נראה כי התלמידים והצוות התרגשו מהמפגש והפרידה שמורגשת באופק – סומכים עליכם שתצליחו לאן שתפנו.

בהצלחה.👍

הגדרות כלליות כניסה למערכת