סיור פתיחת שנה משצ"ים 2019

המשצ"ים שלנו בסיור פתיחת שנה בחורשת ההסתדרות כהכנה לגיחה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת