עבודת קיץ במתמטיקה למסיימי ח הקבצה ב2

הגדרות כלליות כניסה למערכת