פעילות עמיתים ח – תשעט

בחטיבת בן צבי מתקיימת קבוצת עמיתים משכבת ח' אשר פעלה לאורך על השנה החל מחודש דצמבר.

העמיתים הם תלמידים נבחרים מכל כתה אשר למדו ועסקו בתופעת מניעת שתיית אלכוהול.

התלמידים עברו סמינר ייחודי, העבירו פעילויות בכיתות וסיימו בהפעלת מרכז למידה ייחודי אותו תכננו בעצמם עבור תלמידי כיתות ז'

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת