למידה והעשרה במרכז פרס לשלום ולחדשנות

צוות חטיבת בן צבי יצא היום במסגרת למידה והעשרה למרכז פרס לשלום וחדשנות.

למדנו על העבר, פרס ופועלו ובעיקר הבטנו אל העתיד תוך מחשבה להביא אל החינוך העכשוי את העתיד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת