זכרון בסלון עם מר משה קפטן

במסגרת פעילות זכרון בסלון, הגיע היום מר משה קפטן, ניצול שואה, לספר את סיפורו האישי משואה לתקומה לתלמידי כיתות ז5 ו-ז2.

המפגש היה מרגש מאד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת