עוד רגע מגיעות הבחירות

עוד רגע מגיעות הבחירות.

בחטיבה כבר עובדים במרץ: תעמולה, שיווק ואני מאמין, אידיאולוגיה ודאגה לישראל מאוחדת…

שכבה ט' נערכת.

הגדרות כלליות כניסה למערכת