סיור שכבת ט בירושלים תשעט

שכבת ט סיירה בירושלים 'בשבילי החברה הישראלית' במסגרת שיתוף פעולה בין מקצועות האזרחות, השלח והמנהיגות.

התחלנו בבית המשפט העליון, שרבות מהחלטותיו השפיעו במידה רבה על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. משם עברנו דרך חצר הקשתות לגן הורדים שמסביבו שלוש רשויות השלטון ועברנו סדנא על דמוקרטיה וחשיבותם של חופש הביטוי וזכות ההפגנה. 

במסגרת סדנא זו הילדים חקרו והכינו שלטים בנושאים הבוערים בליבם.

עברנו דרך המנורה לשכונת נחלאות, הטומנת בחובה סיפורים מקסימים ומייצגת את גווניה השונים של החברה היהודית. שם צילמנו אומנות רחוב, בתי כנסת של עדות שונות, אנשים, נוף אורבני וקינחנו בסוף בארוחת צהריים בשוק מחנה יהודה המרהיב בגווניו, בריחותיו ובטעמיו.

התלמידים למדו על דמוקרטיה, יהדות, ירושלים, החברה הישראלית וכל מה שביניהם בלמידה אחרת וחווייתית!

הגדרות כלליות כניסה למערכת