שגרירי סובלנות ברשת

פרויקט שגרירי סובלנות ברשת

נציגי מועצת התלמידים עברו הכשרה על מצבים סיכוניים ברשת בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי ע"י מדריך המוגנות אור כהן כחלק מפרויקט קהילתי עירוני. 
הנציגים העבירו פעילות בכל שכבת ז' וכרגע מכשירים אותם להעביר פעילות שאותה יעבירו ביסודי.

אתמול קיבלו הנציגים תעודות השתתפות בפרויקט. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת