חוסן

תכנית “חוסן” הנו מערך פסיכו-חינוכי רחב הכולל מגוון תכניות לפיתוח ולחיזוק חוסן אישי ומיומנויות התמודדות עם מצבי לחץ.

מטרת התכנית הינה להקנות כלי התמודדות עם מצבי לחץ יום יומיים, וכן עם מצבי טראומה ומשבר, והיא מופעלת כתוכנית מניעה במסגרת מעגלי השיח ושיעורי החינוך.

ההתערבות מכוונת לפיתוח תרבות כיתתית ובית ספרית המכוננת על תפישה פסיכו-חינוכית של תפקיד המורה. באמצעות שפה רגשית ייחודית ניתן להקנות שיטות התמודדות לתלמידים. שיטות אלה כוללות כלים פסיכולוגים קוגניטיביים-התנהגותיים מעולם התוכן של “התערבויות קוגניטיביות-התנהגותיות בעצימות נמוכה”.

תכני התכנית נשאבים מתוך אירועי לחץ יום-יומיים בכיתה. כתוצאה מכך, מיומנויות שנלמדות ומתפתחות ממשיכות להיטמע לאורך שנת הלימודים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת