זכויות הילד

"…זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות."

 יאנוש קורצ'אק

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/TarbutShelZchuyot/Bamishpacha/ZchuyotHayeledBamishpacha.htm

הגדרות כלליות כניסה למערכת