גורמי עזרה נוספים – פסיכולוגית ביה"ס

פסיכולוגית בית-הספר: השירות הפסיכולוגי- חינוכי הגב' קרן ברבירו.

הפסיכולוגית עובדת בשיתוף פעולה עם הגורמים הטיפוליים של בית-הספר ומחוצה לו ומהווה גורם מייעץ למערכת הבית – ספרית.

דרכי פנייה לפסיכולוגית ביה"ס:

דרכי הפנייה לפסיכולוגית בית – הספר יכולות להיעשות באמצעות יועצות בית – הספר, או ישירות לשירות הפסיכולוגי בטלפון  03- 5342540  /   03-5356692 (יש ואפשרות להשארת הודעה).

הגדרות כלליות כניסה למערכת