פעילות זה"ב בנושא היסח הדעת בנהיגה

קבוצת מנהיגי זהירות בדרכים משכבת ח בשיתוף פעולה עם נציגי מועצת התלמידים העבירו שיעורים בכל הכיתות בחטיבה בנושא היסח הדעת. בנוסף התקיימה הפסקה פעילה בנושא זהירות בדרכים בה לקחו חלק רוב תלמידי החטיבה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת