הפנינג ספורטיבי לשכבת ט

צוות מורות מבטיח וספורטיבי במיוחד עם בנות שכבה ט' באירוע אתנה ביום שישי ה 9.11 – היה יום נפלא ומהנה בתל אביב. 

הבנים זכו לפעילות ספורטיבית עם מורי החינוך הגופני.

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת