האקתון קופסאות בריחה ט5

תלמידי ט5 בפעילות האקתון לבנית קופסאות בריחה אותן יפעילו בכיתות אחרות.

   

הגדרות כלליות כניסה למערכת