פעילות תיבת בריחה דיגיטלית לסיכום נושא החזקות בכתה ט'

תלמידי כתות ט' התנסו בפעילות תיבת בריחה דיגיטלית לסיכום נושא החזקות.

התלמידים עבדו ברצינות ובצוותא וסיפרו כי נהנו מאד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת