יום הזיכרון ה 23 להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז”ל

ביום א יב' חשון 21.10.18 ציינו את יום הזיכרון ה 23 להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז”ל. 
בטקס השתתפו תלמידים רבים משכבת ט’ שניכר כי עבדו קשה על קריאה מדוייקת, מותאמת ונוגעת ללב. בנוסף ליוותה את הטקס מקהלת בית הספר בשירה מרגשת. 
לאחר הטקס התחלקו כל תלמידי בית – הספר למעגלי שיח מעורבים משלוש השכבות ז, ח וט וצוות בית הספר,מחנכים ומורים מקצועיים, הובילו דיון משמעותי אודות הטבעת חותם ומקומו של היחיד בשימור ושיפור החברה. מעגלים מעורבים היו דרך נעימה לשיח מכבד בין כל באי ביה”ס שהסבו גאווה גדולה בהתנהגות בוגרת ונעימה. תודה לכל העושים

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת