משצי"ם אשכול בן צבי בפעולה ראשונה

משצי"ם אשכול בן צבי בפעולה ראשונה לקראת הגיחה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת