פעילויות נוספות בחטיבה

פעילויות נוספות בחטיבה

פעילות דרמה:               ימי א' בשעה 13:00

מקהלה:                        ימי ד' בשעה 13:00

נאמני אומנות:               ימי ג' בשעה 14:00

צרפתית שכבת ז':         ימי א' בשעה 14:00

צרפתית שכבת ח':         ימי ב' בשעה 14:00

צרפתית שכבת ט':         ימי ה' בשעה 14:00

נשמח לראותכם, צוות החטיבה

הגדרות כלליות כניסה למערכת