מועצת התלמידים מפעילה את תלמידי החטיבה בהפסקה פעילה לכבוד ראש השנה

מועצת התלמידים מפעילה את תלמידי החטיבה בהפסקה פעילה לכבוד ראש השנה. 
שנה טובה והמשך שנת פעילות מרובה בעשייה!

הגדרות כלליות כניסה למערכת