מהו שלח?

של"ח (שדה, לאום, חברה וידיעת הארץ) הינו תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעילות החינוכית להכרת הארץ ואהבת המולדת שמתקיימת בבית הספר. לשם כך התחום מקיים מגוון פעולות בשדה, המפגישות את הנוער עם תבנית נוף מולדתו. פעולות השדה משולבות עם פעולות בכיתה, כך שחוויות השדה הופכת לחלק מתהליך חינוכי מתמשך במסגרת בית הספר. המטרה היא להביא את התלמידים לידי הכרת הארץ, בדרך שתחזק את אהבת המולדת ותצמיח אזרח ישראלי פעיל ומעורב.

צוות מורים מקצועי, מש"צים (מובילי של"ח צעירים) ותלמידים יארגנו תהליכי התנסות חווייתיים בבית הספר, בכיתה ובשדה, באמצעות מכלול הפעילויות להכרת הארץ ואהבת המולדת. תהליכים אלה יובילו לשינוי בהתנהגות התלמידים, להעצמה ולמימוש עצמי ויקדמו תרבות בית ספרית של מעורבות, שותפות ומחויבות של מורים, תלמידים (מש"צים) והורים בבית הספר ובקהילה.

של"ח וידיעת הארץ תורם תרומה ייחודית למערכת החינוך. ברמת בית הספר תרומת התחום מתבטאת בכך שהפעילות מגוונת את שגרת החיים בבית הספר, מחוללת בו התרחשויות שחורגות מחדר הכיתה, מחזקות אותו כקהילה, ומאפשרות לו לחשוף את התלמידים בפני עולם של ערכים. מזווית הראייה של הילדים, הפעילות הבלתי שגרתית מגוונת את החיים בבית הספר, משלבת ומערבת אותם בתהליך החינוכי, ופותחת אפשרויות למימוש עצמי עבור ילדים שמתקשים לבוא לידי ביטוי בחיי השגרה של בית הספר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת