המש"צים

הכרת הארץ ואהבת המולדת היא מטרתם המרכזית של פעילויות השל"ח וידיעת הארץ בקרב בני הנוער. אהבה למולדת מספקת לבני הנוער את הכוח לעשייה והגשמה. מדריכי השל"ח הצעירים, המש"צים, מהווים את אחד מעמודי התווך של אותה פעילות ועשייה. מסגרת המש"צים נועדה לגבש שכבה איכותית, משפיעה ומובילה בקרב הנוער. המש"צים (תלמידים מחטיבות הביניים והחטיבה העליונה) פעילים בתוך בית הספר בפעילויות חברתיות שונות- ובשדה במסגרת פעילויות השל"ח.

בפעילות המש"צים למען הכלל יש מן ההנהגה וכרוכים בה אתגר אישי ותרומה אישית, שהרי פעילות זו תורמת להתפתחותם, לגיבוש זהותם ולמימושם העצמי. היא מחזקת את אמונתם בכוחם וביכולתם לפעול ולהצליח בעשייתם, הגורמת להם לסיפוק רב. הפעילות בשדה, באופן מיוחד, מזמנת ליחיד ולקבוצה אתגרים ומצבים הדורשים יכולת התמודדות נפשית וגופנית שיש בה כדי לחזק את היחיד ולטפח את החברה. היא תורמת לעיצוב דמותו של הפרט, ומזמנת מצבים לטיפוח רוח הצוות, שיתוף פעולה, אחריות הדדית ורעות.

הכשרת המש"צים לשלביה השונים והתנסותם בתפקידי מנהיגות יקנו לבוגרים מודעות, מעורבות, אחריות אישית וציבורית, מסירות ומחויבות ערכית לעמם, ארצם ומולדתם והם יתרמו לקהילה ולחברה, במסירות נחישות והתמדה, ובכך ישמשו דוגמה ומופת לחבריהם.

אנחנו מזמינים אתכם תלמידי שכבת ח' להצטרף אלינו

אצלנו תלמדו  ותתנסו  בחיי שדה,  תלמדו מיומנויות כמו הדרכות, מנהיגות , ערכים, אהבת הארץ, איך לטייל,

תכירו חברים מכיתות אחרות בשכבה שלכם, מבתי ספר אחרים ומערים אחרות

בנוסף למפגשים השבועיים יהיו פרויקטים שנתיים  מבית הספר ומשל"ח .

מפגש כל יום ראשון ב 14:00 מה 21.10  בחדר המשצי"ם

הגדרות כלליות כניסה למערכת