הוראות קבע לסיור או טיול

אישור הורים

כהתאם לדרישות חוזה מנכ"ל, כל יציאה מבית הספר מותנית באישור הורים חתום. לא ניתן לצאת לימי שדה, טיולים, גיחה, ולכל מפעל אחר מחוץ לבית הספר ללא אישור שכזה. בסמוך לכל מפעל יאספו האישורים מהתלמידים. האחריות על המצאת אישור תקין במועד שהוגדר מוטלת על כתפי התלמיד. לא ניתן לאסוף אישורי הורים ברגע האחרון בעת היציאה. לא ניתן לקבל אישורים במייל או בוואטסאפ, אלא רק אישור חתום או, כמוצא אחרון במקרים יוצאי דופן בלבד, צילום שלו אותו ניתן להדפיס. על האישור לכלול הצהרה ברורה כי ההורה מתיר לתלמיד לצאת לאירוע מסוים במועד מסוים ולמקום מסוים, וכן הצהרה כי אין לתלמיד מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף באירוע, או צירוף של אישור רופא במידה ויציאת התלמיד מתאפשרת על אף מגבלות מסוימות. מכיוון שמדובר במסמך משפטי אין לחרוג מהנוסח המופץ לקראת כל אירוע.

 

רשימת ציוד

לכל פעילות רשימת ציוד משלה, אשר משתנה בהתאם לאופי הפעילות, המועד במהלך השנה, צפי מזג האוויר וכדומה. על אף האמור לעיל ניתן לעשות שימוש ברשימה הבאה כרשימה גנרית עליה יתכן ויתווספו פריטים שונים.

יום שדה משימתי (יש"מ): לכל יש"מ, ללא יוצא מן הכלל, יש לבוא עם הציוד הבא:

  • כובע (רצוי רחב שולים)
  • מים (לפחות 1.5 ליטר)
  • כלי כתיבה (לשימוש במשימות השונות)
  • חולצת בית ספר
  • אוכל ושתיה לכל היום
  • קרם הגנה
הגדרות כלליות כניסה למערכת