משלחת בן צבי לגרמניה

זאת השנה השלישית שחטיבת בן צבי ,וחטיבת היינריך היינה אשר במחוז קרייס הופנבך בגרמניה (עיר תאומה של קרית אונו) מקיימים פרויקט חילופי תלמידים.
השנה הגיעו באפריל תלמידים מגרמניה להתארח כשבוע אצל תלמידים מהחטיבה. בזמן האירוח עברו התלמידים פעילויות, טיולים וסדנאות מעשירות.

כשבועיים לאחר האירוח בארץ, הגיע תורם של תלמידינו להתארח אצל תלמידי ביה"ס היינריך היינה סיירו בפרנקפורט ובפארק השעשועים ועברו סדנאות הקשורות לחברות בין שתי המדינות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת