יום מנהיגות – שכבת ז

ביום 11.3.18 התקיים יום שיא של שיעורי המנהיגות לשכבת ז . 

הילדים חקרו על מנהיגים שבחרו, הציגו אותם ואת פועלם במתכונת של "הייד פארק" כאשר שעה אחת הציגו ושעה אחת נתנו משוב לחבריהם שהציגו. המשך העבודה יהיה קבלת הרפלקציותולמידה מהן. 
בנוסף, הילדים שמעו ביום זה הרצאה של האקטיביסטית עדי לוסטיג – שהיתה חלק מהמאבק על חוף פלמחים. 
הגדרות כלליות כניסה למערכת