הצגת עבודות חקר מדעי

במסגרת לימודי הביולוגיה בכיתה ט' נחשפים ילדי השכבה לתהליך החקר המדעי הלכה למעשה. במטרה לחוות את חייו של איש המדע.

כל כיתה התחלקה לקבוצות עבודה כשכל קבוצה התמקדה בבעיה/תופעה מדעית שאותה חקרו הילדים לפי כל שלבי המחקר המדעי ובהנחייתם של המורים למדעים.

בשנה זו אף זכו ילדי הכיתה המדעית ט5 לעשות את עבודתם בשיתוף פעולה עם – התפוח הפיס, החווה החקלאית ואוניברסיטת "בן-גוריון" בפיקוחה של ד"ר סמדר יצחקי.

נושאי העבודה אותם חקרו עסקו ב- חקלאות מדייקת שבמסגרתה עבדו בשיטות מתקדמות ומכשור חדשני.

תוצרי התהליך הוצגו בפוסטרים מדעיים ביריד חקר שהתקיים ב-   4.3 בתפוח הפיס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת