ביקור קבוצת מנהיגות ג'וליס בבית הספר בגוליס

בתאריכים 11-12.2 ביקרה קבוצת תלמידי מנהיגות ג'וליס בג'וליס והידקו את הקשרים שנוצרו בביקור הקודם.

היה מרגש

     

הגדרות כלליות כניסה למערכת