תערוכת תנ"ך בחטיבה

צוות תנ"ך בשיתוף התלמידים ערך קיר אומנותי בתנ"ך

הגדרות כלליות כניסה למערכת