ימי הפוגה תשע"ח

בין סוף מחצית לתחילתה של המחצית השניה ישנה מסורת בחטיבת בן צבי לפיה אנו מקיימים ימי לימוד שונים ומיוחדים. שלושה ימי הפוגה מלאי פעילויות שאינן לימודים פורמאליים.

בימים אלו נוטלים חלק גורמים רבים ושונים ועל כך נתונה להם תודתנו: תנועות הנוער, מחלקת החינוך, הורים ומתנדבים אשר מעניקים לנו מזמנם ומידיעותיהם.

   

(תמונות נוספות בגלריה)

בברכה,

יעל בצלאל- מנהלת

וכל הצוות החינוכי של החטיבה

הגדרות כלליות כניסה למערכת