סיום מחצית ראשונה מאת יעל בצלאל מנהלת החטיבה

[embeddoc url="https://benzvijh.co.il/wp-content/uploads/2018/01/מכתב-להורים-סיום-סמסטר-א-מעודכן.doc" download="all" viewer="microsoft"]

דברי הרב גודמן

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת