יום שיא – קבוצת חקר בחקלאות מכתות ט בשיתוף תפוח פיס

הצורך במזון לאוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה הביאה את המחקר לשלב יד עם החקלאות וזאת כדי להגדיל כמות המזון המיוצרת ולצמצם הרעב העולמי. החקלאות המדייקת מתבססת על קבלת מידע קונקרטי לגבי מצב הצמחים וזאת כדי לתת מענה אופטימלי ומדוייק ובכך להגדיל הייבולים.
  

שיתוף פעולה בין חטיבות הביניים,  תפוח הפיס והחווה החקלאית הגיע לשיאו באירוע ייחודי שהתקיים אתמול. קבוצה של תלמידי כיתות ט' משתי החטיבות בהובלתה של ד"ר סמדר יצחקי בצעו עבודות חקר בחקלאות מדייקת. התלמידים בצעו מחקרים מגוונים בחווה החקלאית שהמשותף לכולם: בדיקת מצבו של הצמח באמצעות ציוד וטכנולוגיה חדשניים.

לצורך כך, נרתמו גם אנשי המעבדה לחישה מרחוק של אוניברסיטת בן גוריון. בעזרת מדידות ספקטרומטריות ועיבוד התמונות יסיקו התלמידים על מצבם של הצמחים מבחינות רבות כגון: מחסור בדישון, עודף/חוסר בהשקייה, השפעת ריכוזי קפאין ועוד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת