חשיפה לענף הכדורעף לבנות כתה ז'

חשיפה לענף הכדורעף לבנות כתה ז'

מנהלת הכדורעף של אתנה העבירה פעילות לשכבת ז בנות. פרויקט בשיתוף אגודת הכדורעף, חשיפה לענף ולקבוצות במועדונים בית ספריים

הגדרות כלליות כניסה למערכת