חטיבת ביניים בן צבי – התלמידים מפנקים את המורים ביום המורה

ביום המורה תשע"ח, מועצת התלמידים פינקה את מורי בית הספר בארוחת בוקר. הם מילצרו ודאגו לנוחות המורים. כמו כן הכינו לוח ברכות מקושט בו התלמידים יכולים לברך מורים באופן אישי

    

הגדרות כלליות כניסה למערכת