לוח צלצולים

לוח שיעורים והפסקות

 

 שעור 1  08:25-07:45
 הפסקה  5 דקות
 שעור 2  09:20-08:30
 שעור 3  10:05-09:20
 הפסקה  20 דקות
 שעור 4  11:15-10:25
 שעור 5  12:00-11:15
 הפסקה  15 דקות
 שעור 6  13:00-12:15
 הפסקה  5 דקות
 שעור7  13:50-13:05
 הפסקה  10 דקות
 שעור 8  14:45-14:00

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת