חזון חינוכי עירוני – "קרית אונו"

חזון חינוכי

  • אוכלוסיית קריית אונו תתגבש כקהילת חינוך ותרבות ערכית הוגנת, מינקות ועד שיבה.
  • קהילה, היוצרת הזדמנויות להעמקת ידע ולהרחבתו (כולל השכלה אקדמית),לטיפוח תרבות של מצוינות רב-תחומית, לימודית, חברתית וערכית, להעצמת הקשר לעם, לארצו ולמורשתו, לפיתוח ולטיפוח מנהיגות ואקלים חינוכי מיטבי, לפעילות "חוץ בית ספרית", לעידוד ההצטרפות לתנועות הנוער, למיסוד תרבות פנאי מגוונת ואיכותית ולטיפוח קשרים משפחתיים.
  • קריית אונו תקדם את הספורט כדרך חיים, תעודד אורח חיים בריא ופעיל ותטפח את הספורט העממי, התחרותי וההישגי של הילדים והתושבים בעיר.
  • מנהיגי העיר ומחנכיה יעודדו תנועת התנדבות לסיוע הדדי. באופן כזה תועצם תחושת השייכות לעיר.
  • ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים בקריית אונו יזכו למענה לצורכיהם מתוך כבוד וסובלנות, תוך סיוע במימוש ובמיצוי יכולותיהם ומתוך תחושת מוגנות.
  • יושם דגש על העמקת שיתוף הפעולה עם ההורים ועם צוותים חינוכיים, תוך יצירת קשרי גומלין מובנים והדדיים בין כל הגופים הפועלים בעיר.
הגדרות כלליות כניסה למערכת