חזון בית הספר

חזון בית הספר  – כוכב המאיר את הדרך

כחטיבת "בן צבי" נמשיך לעודד את תלמידינו להיות בני אדם מובילים הפועלים מתוך ערכים של מצוינות אישית
ואקדמית לצד מנהיגות ומעורבות.

ההצלחה היא המסע שעובר כל תלמיד ותלמידה בדרך להיותם בוגרים מאושרים, בעלי חוסן רגשי וחברתי בעלי ידע מיומנויות וערכים.

כולנו כקהילה, מורים – תלמידים – הורים השותפים מתוך ראיה הוליסטית ובעלי אחריות לקידום והצלחת התלמידים.

אתם הצוות החינוכי מהווים ההון האנושי. הצוות הוא המשפיע על עיצוב זהות ותהליכים בבית הספר, חווה תהליכי צמיחה ומשמעות.

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת